聯系我們

賽德克附屬公司

賽德克捷克有限公司 捷克共和國

捷克共和國
聯系方式
賽德克捷克有限公司

Martin Hornák
Michelská 1552/58, Michle
141 00 Praha 4
捷克共和國

電話: +420 234 714 720
傳真: +420 234 714 718

查找路線 發送電子郵件

Spole?nost SurTec ?R s.r.o. se sídlem v Praze byla zalo?ena v roce 1996.

SurTec ?R ve zkratce:

  • 100 %-ní dce?iná spole?nost skupiny SurTec International
  • Místní organizace s administrativou, laborato?í a skladem
  • Prodej chemickych p?ípravk? pro povrchové úpravy
    SurTec nabízí vysoce komplexní portfolio produkt? pro ?ty?i oblasti pou?ití:
  • Pr?myslové ?i?tění dílc?
  • P?edúpravy kov? p?ed lakováním
  • Galvanické pokovování funk?ní
  • Galvanické dekorativní pokovování
  • Technická podpora zákazník?m, realizace a správné vedení na?ich proces? a produkt?. Podporu pro jednotlivé regiony zabezpe?uje zku?eny a vy?koleny tym s dlouholetou praxí.

Pro více informací kontaktujte ná? obchodně-servisní tym.

沒有可用的條目。
沒有可用的條目。
General contact
Customer Service

Zuzana ?aloudková

電話: +420 234 714 720
M: +420 607 009 614

發送電子郵件
Technical Service

Oblast st?ední, severní a vychodní ?echy

Ing. Roman Konvalinka

電話: +420 720 023 900

發送電子郵件

Oblast ji?ní a západní ?echy

Ing. Radovan Ocelák

電話: +420 724 583 941

發送電子郵件

Oblast Morava

Pavel Mácka

電話: +420 725 826 006

發送電子郵件
返回概覽
汤姆高清影院-汤姆官网