聯系我們

賽德克附屬公司

賽德克斯洛伐克公司 斯洛伐克

斯洛伐克
聯系方式
賽德克斯洛伐克公司

Martin Hornák
Horny Ohaj 299
95201 Vráble
斯洛伐克

電話: +421 37 783 4001

查找路線 發送電子郵件

Spolo?nos? SurTec SK, s.r.o. so sídlom vo Vráb?och bola zalo?ená v roku 2000.

O SurTec SK v krátkosti:

 • 100 %-ná dcérska spolo?nos? skupiny SurTec International.
 • Miestna organizácia s administratívou a skladom.
 • Predaj chemickych prípravkov pre povrchové úpravy.
  SurTec ponúka vysoko komplexné portfólio produktov pre ?tyri oblasti pou?itia:
  • Priemyselné ?istenie dielov
  • Predúpravy kovov pred lakovaním, ?iarovym zinkovaním, fosfátovanie
  • Galvanické pokovovanie funk?né
  • Galvanické dekoratívne pokovovanie
 • Technická podpora zákazníkom, realizácie a správne vedenie na?ich procesov a produktov. Podporu pre jednotlivé aplikácie zabezpe?uje skúseny a vy?koleny tím s dlhoro?nou praxou.

Pre viac informácií prosím kontaktujte ná? obchodno-servisny tím.

沒有可用的條目。
沒有可用的條目。
General contact
Customer Service

Martina Horňáková

電話: +421 903 915 274

發送電子郵件
Technical Service

Martin Horňák

電話: +421 903 260 432

發送電子郵件
返回概覽
汤姆高清影院-汤姆官网